Myrorna på äventyr – Ant Adventures

Tio-tusen-tre flyttar ut ur myrstacken och lär känna en ny värld i skogen. Hon möter en liten myra, som inte kan gå.

Ursula Vuorenlinnas älskade barnböcker utges här tillsammans på svenska och engelska.

Ten-Thousand-And-Three moves out from the ant hill and finds a new world in the forest. She meets a little ant, who cannot walk.

Ursula Vuorenlinna’s beloved books are published here together in Swedish and English.

ursula_myr_cover_smUrsula Vuorenlinna

Myrorna på äventyr – Ant Adventures

Lecti Book Studio 2016

80 sidor/pages

Illustrationer/illustrations Victor Bäck

Translation Sabira Ståhlberg and Marianne Ståhlberg

ISBN 978-619-192-117-1 (inb./paper)

ISBN 978-619-192-118-8 (PDF)